<div class="statcounter"><img class="statcounter" src="http://c.statcounter.com/7355707/0/f5210737/1/" alt="code"></div>

Hacked By MwTugi & TurkHackTeam !

TuRKHaCKTeaM: Hacked By MwTugi !
TuRKHaCKTeaM: Connection To Database ...
TuRKHaCKTeaM: [+] Security Passed [+]
TuRKHaCKTeaM: TurkHackTeam _
TuRKHaCKTeaM: NO SYSTEM IS SAFE!

======================================================================== ======================================

[+] Message : You have been hacked !!!
[+] Message : Invisibles was here !!!
[+] Message : Impudence wins !
[+] Message : Expect Us
[+] Message : Hacked by MwTugi

======================================================================== ======================================

[+] Message : Taşında gözü olanın Yurduna mezar kazacağız Hainin, soysuzun, döneğin Alnına "vatan" yazacağız Hainin, soysuzun alnına "Yaşasın Turan" yazacağız "Türk, Türk olduğu için asildir. Bütün soy gururumuzu, Türk olmanın bilincinde buluruz."


[+] Contact : http://www.turkhackteam.org/net https://www.facebook.com/profile.php?id=100012340238348&fref=ts

?>
|